Til medisinsk teknisk personell ved landets helseinstitusjoner

Reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr ved norske sykehus, blir utført på varierende måter, bl.a. avhengig av størrelsen på det enkelte sykehus, og de faglige kvalifikasjoner til det personell som er ansatt til å ivareta disse oppgaver.

Generelt sett er situasjonen preget av utilfredsstillende muligheter for den enkelte til å forbedre sine faglige kvalifikasjoner i form av videreutdannelse, kurstilbud, faglig informasjon o.l. I tillegg har den faglige kontakten mellom personer ansatt ved de ulike sykehusene begrenset seg til noe sporadisk kontakt, og det er i liten utstrekning en gjensidig utveksling av faglig informasjon.

Det ble avholdt et idemøte den 2.11. 83, hvor spørsmålet om bedre organisering av samarbeidet mellom medisinsk tekniske funksjoner ved landets helseinstitusjoner ble diskutert.

Det var på møte enighet om at det skulle arbeides videre med sikte på å danne en faglig forening for medisinsk tekniske personell ved norske helseinstitusjoner.

Interimstyret har utarbeidet følgende foreløpige arbeidsplan.

Les innholdet av arbeidsplanen, samt se registreringsskjema i:

Til medisinsk teknisk personell ved landets helseinstitusjoner

 

 

Legg igjen en kommentar