Idemøte – MTF

Sted: Haugesund

Møtet kom istand etter initiativ fra Tekn. sjef Færevåg, Haugesund sykehus. Det ble lagt frem følgende punkter for bedre organisering av samarbeidet mellom medisinsk tekniske funksjoner rundt om på landets helseinstitusjoner:

Medisinsk Teknisk Forening

Behov:

  • intern informasjon
  • faglig inspirasjon
  • utveksling argumenter faglig
  • kontakt med fagforening for lønnsarbeid
  • nærkontakt med Telox om faglige spørsmål
  • motvekt mot leverandørene, felles krav til godkjenning/underlag etc.
  • reparasjons/økonomi opplegg
  • standardisering av nummersystem
  • krav til seriøsitet

Idemøte – MTF

Legg igjen en kommentar