Forslag til målsetting for Forening for medisinsk teknisk personell (F.M.T.P.)

F.M.T.P. vil arbeide for å få til et gjensidig samarbeid ved utveksling av informasjon innen det med.tek.fagområde med tanke på å skape større forståelse for dette fagområde og den sikkerhetsmessige filosofi som dette bygger på.

En slik utveksling av informasjon kan f.eks. realiseres gjennom et eget fagtidsskriftet for spredning av faglig stoff, ikke bare til nytte for foreningens egne medlemmer, men til alle som måtte ha interesse for dette fagområde.

Les resten av innholdet i:

Forslag til målsetting for F.M.T.P.

Legg igjen en kommentar