Målsetting

Målsetting:

  1. Utveksling av informasjon innen fagområdet.
  2. Arbeide videre med de sikkerhetsmessige aspekter.
  3. Tanker for eget tidsskrift.
  4. Kontaktorgan med de sentrale myndigheter og andre organisasjoner.
  5. Kursopplegg for medisinsk teknisk personell (sikkerhet, testeprosedyrer, funksjonskontroll osv.).
  6. Arbeide med organisasjonsstruktur (større sykehus, små).
  7. Komme fram med forslag til rutiner vedrørende (innkjøp, etablering).
  8. Være et «samlepunkt» for medlemmer, grupper og andre.

Målsetting

Legg igjen en kommentar