Til faglige foreninger innen helsesektoren

Reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr ved norske sykehus blir utført på varierende måter, bl.a. avhengig av størrelsen på det enkelte sykehus og de faglige kvalifikasjoner til det personell som er ansatt til å ivareta disse oppgaver.

Teknisk og medisinsk teknisk personell fra flere av landets sykehus, har i tilknytning til et møte den 2. november 1983 diskutert behovet for samarbeid og utveksling av informasjon mellom personell som forestår sikkerhetsmessig evaluering, reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr.

Det ble ansett hensiktsmessig å danne en særskilt faglig forening for på den måten å ivareta disse behov og interesser. Interimstyret presiserer at den ønsker å danne en ideell forening for behandling av teknisk faglige og vitenskaplige problemstillinger.

Det er vedlagt svarslipp vedrørende det pågående arbeid med opprettelse av en faglig forening for medisinsk teknisk personell.

Til faglige foreninger innen helsesektoren

 

Legg igjen en kommentar