Vedrørende artikkel i Dagbladet 2. 03.1984

Det vises til vedlagte kopi av artikkel i Dagbladet 2. mars 1984 hvor det framgår at interimstyret for interesseorganisasjon for medisinsk teknisk personell arbeider med tanke på en bedre løsning for kontroll av medisinsk teknisk utstyr enn den det er i dag.

Det særlige tilsyn med elektromedisinsk utstyr, som utfører den offentlige kontroll på vegne av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE).

Les artikkelen «Vi er uskyldige» i:

Vedr. artikkel i Dagbladet, 1984

Legg igjen en kommentar