Invitasjon til konstituerende generalforsamling og seminar

Interimstyret inviterer medisinsk teknisk personell ved landets helseinstitusjoner til konstituerende generalforsamling for en medisinsk teknisk forening.

I tilknytning til dette arrangement, vil det bli avholdt et faglig seminar om reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr.

Interimstyret er av den oppfatning at personer som er forhindret fra å delta på den konstituerende generalforsamling likevel skal få anledning til å påvirke dannelse av foreningen ved å avgi skriftlig forhåndsstemme.

Påmelding på seminaret og generalforsamlingen foretas ved å fylle ut og returnere vedlagte registreringsskjema.

Invitasjon til konstituerende generalforsamling og seminar

Legg igjen en kommentar