Invitasjon til utstyrsutstilling

Til leverandører av medisinsk teknisk utstyr

I tilknytning til konstituerende generalforsamling den 7. mai 1984 arrangerer Interimstyret et faglig seminar om reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr.

Som det fremgår av seminarprogrammet, vil det for de utstyrstyper som blir gjennomgått inngå en praktisk demonstrasjon med gruppeoppgaver. Det forutsettes at det utstyr som utstilles kan fremvises på en slik måte at det kan bli anledning til å foreta tekniske kontroller og målinger på utstyret.

Det er vedlagt påmeldingsskjema som skal utfylles av potensielle deltakere på seminaret.

Invitasjon til utstyrsutstilling

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar