Temamøte i NFBT

Det vises til diskusjon under avholdte temamøte om samarbeid innenfor medisinsk teknikk i Norge.

Vedlagt oversendes til orientering saksdokumenter for den konstituerende generalforsamling, hvor det bl.a. fremgår interimstyrets forslag til formålsparagraf for foreningen og hvem som kan søke medlemskap i foreningen.

Vedlagt følger også program for det faglige seminar, som vil bli arrangert i tilknytning til den konstituerende generalforsamling.

I forbindelse med den konstituerende generalforsamling planlegger interimstyret å behandle spørsmålet om samarbeid med andre foreninger med tilknytning til fagområdet.

Disse saksdokumentene og programmet for seminaret finnes ikke, derfor er det umulig å refererer til de.

Temamøte i NFBT

 

Legg igjen en kommentar