Vedrørende artikkel i Dagbladet

I nevnte artikkel med overskrift «-Vi er uskyldige», har journalist Helge Åmotsbakken et intervju med avd. ing, Jostein Risberg som er leder for medisinsk-teknisk avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim.

Denne artikkel tar for seg en sak vedrørende ulovlig omsetning av dialysemaskiner.

Et avsnitt «Risberg er medlem av det interimstyret som nå arbeider med opprettelsen av en interesse-organisasjon for medisinsk-teknisk personell», omhandler offentlig kontroll, hvor den benyttede vi-form lett kan mistolkes dithen av de tanker som der kommer til uttrykk blir tillagt interimstyret. Interimstyret finner grunn til å beklage at sammenblanding av slike opplysninger lett kan bli mistolket.

Les resten av innholdet i:

Vedr. artikkel i Dagbladet

 

 

Legg igjen en kommentar