Mandat fra møte i Haugesund og interimstyrets forslag

Interimstyret fikk følgende mandat på møtet i Haugesund 2.11.83:

«Forestå arbeidet med opprettelse av en faglig forening for personell som arbeider med reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr og er ansatt ved norske helseinstitusjoner.

Det skal utarbeides forslag til målsetting og vedtekter for foreningen. Det skal inviteres til konstituerende generalforsamling så snart dette er praktisk mulig».

Interimstyret har gjort et stort og godt arbeid med denne saken. Likevel er det en del spørsmål som melder seg etter gjennomlesning av interimstyrets forslag.

Les videre om Interimstyrets forslag samt Endringsforslag i:

Mandat fra møte i Haugesund og interimstyrets forslag

 

 

Legg igjen en kommentar