Program for kurs 7.-9. september 1984

Seminar: Reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr

Sted: Strand hotell, Fevik

Arrangør og faglig ledelse: Interimstyret for forening for medisinsk teknisk personell

Les programmet i:

Program for kurs 7.-9. mai 1984