Oppsummering ved kurs-slutt MTF, Fevik 9.05.1984

Det ble avholdt oppsummering ved kurs-slutt av MTF på Strand hotell den 9.mai 1984.

Rune Fensli åpnet oppsummeringen ved, på vegne av Interimstyret å takke for oppdraget med å starte opp MTF, og føre arbeidet fram til den Konstituerende Generalforsamling. Denne oppgaven hadde både være krevende og interessant. Rune Fensli kom med en oppfordring til medlemmene om å bidra med stoff til det nye fagtidsskriftet som skal utgis.

Det er kommet ønske om at det var avsatt mer tid til gruppearbeid og at gruppene var noe mindre; mer tid til åpen debatt.

Les kommentarer, samt forslag fra styremedlemmer i:

Oppsummering ved kurs