Referat fra konstituerende styremøte, 1984

Sted: Strand hotell, Fevik.

Saksliste:

1/84   Arbeidsprogram/styremøter.

2/84   Fordeling av oppgaver.

3/84   Status-oppsett fra Interimsstyret.

4/84   Referat fra konstituerende generalforsamling: til deltakere og til firma/offentlige institusjoner/nye medlemmer.

5/84   Pressemelding.

6/84   Brevpapir.

7/84   Postadresser, postfordeling.

8/84   Økonomi: hovedkasse, tidsskrift, prosjekter, komiteer.

9/84   Kursopplegg.

10/84   Komité for registreringssystemer.

11/84   Forhold til andre foreninger og institusjoner.

12/84   Faglig tidsskrift.

13/84   Eventuelt.

Referat fra konstituerende styremøte, 1984

 

Legg igjen en kommentar