Konstituerende generalforsamling/Medlemskap i MTF

Fra: Per W. Torgersen sekretær i MTF
Til: Deltakere på konstituerende generalforsamling og personer som har sendt registreringsskjema til interimstyret

 

Vedlagt oversendes referat fra konstituerende generalforsamling i MTF, samt bankgiroblankett for innmelding i foreningen.

Det finnes ikke vedlagte referat og bankgiroblankett, derfor er det umulig å referere fra disse dokumentene.

Konstituerende generalforsamling,medlemskap i MTF

Legg igjen en kommentar