Til styrets medlemmer

Vedlagt oversendes referater fra konstituerende generalforsamling og konstituerende styremøte samt utkast til brevpapir.

Det største referatet er tenkt kun til de av deltakerne som er ansatt ved helseinstitusjoner. Det lille referatet kan gå til andre deltakere, observatører og registrerte personer i henhold til Runes liste.

Det finnes ikke vedlagte referater, derfor er det umulig å referere til de.

Til styrets medlemmer

 

Legg igjen en kommentar