Brev til Arne Rettedal vedr. samarbeid om kurs og etterutdanning

Fra: Jan Holteng (Medisinsk Teknisk Forening) | Til: Arne Rettedal (Stavanger Ingeniørhøyskole)

En av hovedmål av MTF er å drive etterutdanning av egne medlemmer og andre interesserte innen fagfeltene medisin og medisinsk teknikk. Foreningen vil vurdere samarbeid mellom andre innen kurs- og etterutdanningsområdet (interessert i Stavanger Ingeniørhøyskole). Det tenkes på muligheter for eventuelt å lage parallellsesjoner innen medisinsk teknikk under Teknologi-dagene i Rogaland.

Et brev fra MTF til Stavanger Ingeniørhøyskole