Innkalling til styremøte, 24.05.1984

Sted: Regionsykehuset i Trondheim.

Saksliste:

14/84   Referater fra konstituerende generalforsamling.

15/84   Pressemelding.

16/84   Brevpapir.

17/84   Adresse, postfordeling.

18/84   Økonomi (konst. gen.fors., seminar).

19/84   Første nummer av Medisinsk Teknikk-

20/84   Kursbevis, kursopplegg.

21/84   Komité for registreringssystemer, mandat.

22/84   Kontakt med offentlige myndigheter, andre foreninger samt firma.

23/84   Medlemskap.

24/84  Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 24.05.1984

 

 

Legg igjen en kommentar