Brev til leverandører av medisinsk utstyr

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Leverandører av medisinsk utstyr

 

MTF har på konstituerende generalforsamling den 7. mai 1984 besluttet å utgi tidsskriftet Medisinsk Teknikk. Tidsskriftet vil bli trykket av A&B A/S, Arendal.

Dette tidsskriftet vil bli utgitt etter følgende retningslinjer:

  1. Utgivelsesplan
  2. Tekniske data
  3. Annonsepriser 1984
  4. Målgruppe – spesifikasjon
  5. Omtale

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt i.

Et brev til leverandører av medisinsk utstyr

Legg igjen en kommentar