Deltakerliste til seminar: Reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr

Seminar skal holdes på Strand Hotell, Fevik, den 7.-9. mai 1984.

Det er laget en deltakerliste over deltakere på seminaret. I tillegg gis det en liste over firmarepresentanter, observatører og konsti. generalforsamling som vil delta også på seminaret.

Deltagerliste – seminar i Fevik