Kurs i reparasjon og vedlikehold av MTU

Medisinsk Teknisk Forening har som målsetting bl.a. å arrangere kurs innen det medisinsk tekniske fagområdet. Parallelt med konstituerende generalforsamling ble det arrangert et grunnkurs i reparasjon og vedlikehold av MTU. Kurset hadde ca. 60 deltakere.

Det vurderes nå å arrangere tilsvarende grunnkurs høsten 1984 i Trondheim/Stavanger.

For å kunne planlegge og gjennomføre kurset bes det potensielle deltagere å besvare vedlagte spørreskjema. Spørreskjema gjelder ikke som påmeldingsblankett.

Les innholdet av et kursprogram i:

Kurs i reparasjon og vedlikehold av MTU og spørreskjema