Innlegg til aviser

I en tid da massemedia viser økende interesse for pasientsikkerhet og skader/uhell i forbindelse med teknisk utstyr på sykehus, har det kanskje interesse for Deres lesere at det nylig er dannet MTF.

MTF er en ideell forening for behandling av teknisk faglige problemstillinger.

Innlegg ble sendt til:

  • Dagbladet «Nordlys»
  • Dagbladet «Tromsø»
  • «Harstad Tidende»
  • «Fremover»
  • «Nordlandsposten»
  • «Nordlands Framtid»

Innlegg til aviser

Legg igjen en kommentar