Vurderingsskjema fra kurs 7.-9. mai 1984

Det ble lagt opp vurderingsskjemaer fra kurs i Fevik 7.-9. mai 1984.

Vurderingsskjemaene er gjennomgått og resultatet er fremstilt grafisk i vedlegg.

Figurene viser Interesse og Utbytte ved hver enkelt forelesning/oppgave, både for samtlige deltakere og splittet opp i MT (ansatte ved medisinsk teknisk avd.) og T (ansatte ved tekniske avd.).

For enkelte forelesninger er utbyttet påfallende lavt i forhold til interessen. Små forskjeller bør ellers ikke tillegges stor vekt da antall vurderingsskjema er relativt lavt i en del av gruppene.

Les innholdet av vurderingsskjemaer i:

Vurderingsskjema fra kurs, Fevik 1984