Bladet «Medisinsk Teknikk»

Postdirektoratet har godkjent at ovennevnte blad kan sendes mot bladporto på de vilkår som er nevnt i Postreglementet kap. VI. Postdirektoratet henleder oppmerksomheten på forskriftene i §§ 4-9, 45, 46 punkt 1, 47-49, 62 og 64. Bladet vil bli tatt med i neste utgave av Avis- og bladlista.

Dersom det senere skulle vise seg at bladet ikke følger forskriftene i Postreglementet, vil det bli strøket i Avis- og bladlista, og det vil da ikke lenger kunne sendes i posten mot bladporto.

Bladet MT

Legg igjen en kommentar