Etterutdanningskurs i reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr i Trondheim 10.-12.09.1984

Seminar varer i tre dager (10.-12.september 1984).

Kursprogram består av laboratorieoppgaver med praktisk gjennomgang og kontrollmåling på ulike typer medisinsk teknisk utstyr. Kurset holdes i lokaler tilhørende Regionsykehuset i Trondheim.

Kursleder er Jan Holteng.

Etterutdanningskurs i reparasjon og vedlikehold av MTU i Trondheim 1984