Bestilling av hotellrom til etterutdanningskurs i Trondheim 10.-12.09.1984

Det blir reservert en del hotellrom i anledning etterutdanningskurs i Trondheim 10.-12. september 1984.

Vedlagt følger en liste over kursdeltakere som vil gjerne ha enkle hotellrom for seg. Det er også påminnelse om fortsatt noen ledige plasser på kurset.

Jan Holteng som er kursleder er ansvarlig for bestillinger.

Bestilling av rom