Deltakerliste i etterutdanningskurs i reparasjon og vedlikehold av MTF i Trondheim 10.-12.09.1984

Det er laget en liste over alle kursdeltakere (27 personer); foredragsholdere (6 personer) og etteranmeldte (5 personer).

Deltagerliste – kurs i Trondheim