Kurskomité i samarbeid med NFBT

Norsk Forening for Biomedisinsk Teknikk har i en årrekke arrangert etterutdanningskurs (ca 50 kurs i alt) for forskjellige personell-grupper i helsesektoren.

Medisinsk teknisk forening har startet med spesifikke kurs i Reparasjon og Vedlikehold av Medisinsk teknisk utstyr.

Norsk Forening for Biomedisinsk Teknikk foreslår å danne en felles kurskomité/samarbeidskomité mellom NFBT og MTF.

NFBT – Kurskomite i samarbeid med NFBT