Brev fra Fylkessjukehuset i Ålesund

Fra: Fylkessjukehuset i Ålesund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Underteikna er formann i Norsk Forening for Ultralyddiagnostikk. Det er ein underforening av Norsk Legeforening og ein arbeider der med å fremje utvikling av ultralyddiagnostikk i alle kliniske disiplinar.

Underteikna er informert om at dei medisinsk tekniske speisalistar som arbeider på norske sjukehus no har danna ei forening og vil med dette skrivet gjere merksam på eksistensen av Norsk Forening for Ultralyddiagnostikk.

Norsk Forening for Ultralyddiagnostikk ynskjer å komme i kontakt med foreningen Dykkar på det viset at Norsk Forening for Ultralyddiagnostikk stiller seg positivt til om folk i Dykkar forening ynskjer såkalla assosiert medlemskap.

Et brev fra Fylkessjukehuset i Ålesund

Legg igjen en kommentar