Referat fra styremøte på Regionsykehuset i Trondheim

Sted: Trondheim

Saksliste:

25/84   Ansvarsforhold til tidsskriftet.

26/84   Status for tidsskriftet.

27/84   Første nummer av Medisinsk Teknikk.

28/84   Regnskapsavslutning for Interimsstyret.

29/84   Medlemskartotek.

30/84   Økonomisk oversikt – status pr. august -84.

31/84   Brev fra Norsk Radiografforbund.

32/84   Brev fra NITO’s sykehusgruppe.

33/84   Brev fra NFBI.

34/84   Brev til offentlige myndigheter/organisasjoner/firmaer.

35/84   Skrivepapir – emblem/logo.

36/84   Budsjett for grunnkurs 2 -84.

37/84   Medlems-søknader.

38/84   Eventuelt.

Referat fra styremøte på Regionsykehuset i Trondheim

 

 

 

Legg igjen en kommentar