Til foreningens styremedlemmer og vararepresentanter

Det vil bli avholdt styremøte i forbindelse med kurset foreningen skal arrangere i Trondheim i tidsrommet 10.-12 september.

Saksliste:

25/84   Ansvarsforhold til tidsskriftet.

26/84   Status for tidsskriftet.

27/84   Første nummer av «Medisinsk Teknikk».

28/84   Regnskapsavslutning for Interiems-styret.

29/84   Medlemskartotek generelt.

30/84   Økonomisk oversikt-status pr. august -84.

31/84   Brev fra Norsk Radiografforbund.

32/84   Brev fra NITO’s sykehusgruppe.

33/84   Brev fra NFBT (ønske om felles kurskomité).

34/84   Brev til off. myndigheter/organisasjoner/firmaer.

35/84   Skrivepapir – emblem/logo.

36/84   Budsjett for grunnkurs 2-84.

37/84   Medlems-søknader.

38/84   Eventuelt.

Til foreningens styremedlemmer og vararepresentanter

 

 

Legg igjen en kommentar