Resultat av vurderingsskjema kurs 10.-12.09.1984

Vedlagt oversendes resultatene av vurderingsskjemaene fra etterutdanningskurset i Trondheim 10.-12. september 1984.

Vurderingsskjema gjelder registrering av medisinsk teknisk utstyr; databaserte systemer, kuvøser og sikkerhet, narkoseapparat, diatermiapparatet osv.

Les resten av innholdet i:

Vurderingsskjema