Brev til Norsk Radiografforbund

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Norsk Radiografforbund

 

MTF takker for den interesse Norsk Radiografforbund viser en nystartede forening. Opplysninger om foreningen finner man i første nummer av MTF’s nystartede tidsskriftet «Medisinsk Teknikk». Ut over dette vil MTF arbeide med opplæring innenfor fagfeltet medisinsk teknikk.

Foreningen arbeider med planer for et kurs som vil omhandle kontroll, sikkerhetstiltak, service og vedlikehold av røntgenapparater, fremkallingsenheter og annet bildeldannende utstyr. Videre blir det tatt strålefysikk og strålevern i henhold til de krav og retningslinjer SIS gir.

All informasjon om fremtidig kursvirksomhet blir å finne i tidsskriftet «MT», hvor det også blir presentert detaljerte kursprogram.

Et brev til Norsk Radiografforbund

Legg igjen en kommentar