Kurskomité i samarbeid med NFBT

Medisinsk Teknisk Forening har som målsetting bl.a. å samarbeide med andre organisasjoner for å fremme fagfeltet medisinsk teknikk.

Foreningen er inne i en oppbyggingsperiode og er derfor noe tilbakeholdende med å unngå formelle avtaler med andre organisasjoner om fremtidig samarbeid.

En del uformelle samtaler om et eventuelt samarbeid innen f.eks. kursvirksomheten kan finne plass allikevel.

MTF – Kurskomite i samarbeid med NFBT