Ang. brev fra Haukeland sykehus

Vedlagt følger kopi av brev fra M.T.A. ved Haukeland sykehus, og svar fra MTS’s styre.

Et av de mest fundamentale problemer man idag har innenfor medisinsk teknikk er nettopp det generelt lave lønnsnivå og den manglende vilje man stadig møter hos den som har forhandlingsrett angående lønnsjusteringer.

Ved Haukeland sykehus har det i årevis ført en stadig lønnskamp via administrasjon og lokale foreninger i håp om å kunne beholde dyktige medarbeidere, men har dessverre ikke oppnådd noen konkrete innrømmelser.

Les resten av innholdet, samt svar fra MTF’s styre i:

Ang. brev fra Haukeland sykehus

 

Legg igjen en kommentar