Brev fra Det Kongelige Sosialdepartement

Fra: Det Kongelige Sosialdepartement
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Sosialministeren er i utgangspunktet positivt innstilt til å være tilstede ved foreningens første generalforsamling høsten 1985, men ber om at MTF kommer tilbake med en formell invitasjon.

Sosialdepartementets politiske ledelse stiller seg også positiv til å møte ledelsen i MTF på et passende tidspunkt, for at foreningen skal få anledning til å presentere seg selv, sine arbeidsoppgaver og synspunkter.

Et brev fra Det Kongelige Sosialdepartement

 

Legg igjen en kommentar