Til pressen

Fagtidsskriftet Medisinsk Teknikk offentliggjør i sitt siste nummer en kartlegging av medisinsk tekniske miljøer ved norske sykehus.

Vedlagt følger pressemelding og et eksemplar av tidsskriftet.

Pressemelding

Norske sykehus har stor underbemanning på det medisinsk-tekniske fagområdet, og denne mangel på faglig personell har stor betydning for pasientsikkerheten. Totalt er det ansatt ca 140 medisinteknikere ved sykehusene. Men av landets ca 115 somatiske sykehus, er det bare 32 som har ansatt medisinsk teknisk personell. Det fremgår at sentralsykehusene bare har dekket 60 % av sitt stillingsbehov.

Redaktør Rune Fensli mener at sykehusene må legge visse administrative forutsetninger til grunn for å kunne opprette flere stillinger og det må etableres rutiner for vedlikehold av utstyrsparken.

Les resten av innholdet i:

MT ved norske sykehus

 

Legg igjen en kommentar