Brev fra Norsk Aktieselskap Philips

Fra: Norsk Aktieselskap Philips
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Norsk Aktieselskap Philips viser til ovennevnte brev og vil med dette bekreftet at det også er selskapets ønske å ha et nært samarbeide med MTF.

Samarbeidet kan dekke flere områder og Norsk Aktieselskap Philips tror at det burde være mulig å yde bidrag både faglig, teknisk eller på en annen måte, noe som i sin tur vil være til fordel for pasienter og brukere av medisinsk teknisk utstyr.

Et brev fra Norsk Aktieselskap Philips

 

Legg igjen en kommentar