Styresak 37/84: Søknader om medlemskap

17 søknader om medlemskap ble sendt i sirkulasjon til styrets medlemmer 17. september med retur til sekretæren 4.november.

Øystein Bitnes, Oddvar Høsfloth, Arne Fjelltun, Lars Frugård, Arve Jakobsen, Svein-Olaf Simonsen, Harald Johansen, Kyrre Hagen, Magne T. Remme, Sverre Grimnes, Gunnar Bækken ble godkjent uten innvendinger.

Jan E.Hansen, Morten Solberg og Stein Aver ble godkjent på tross av Risbergs forbehold om offentlig godkjenning da de øvrige styremedlemmer var uenige i dette forbehold.

Jon Skilnand, Gambro A/S kunne ikke godkjennes som medlem.

Etter søknad om medlemskap fra Finn Hokholt, Statens institutt for folkehelse, har det blandt styrets medlemmer oppstått uenighet om tolkningen av foreningens vedtekter, §4. Er SIFF en helseinstitusjon? Hva med lignende organisasjoner?

Det bes om kommentarer fra samtlige av styrets medlemmer. Denne sak bør behandles på neste styremøte.

Styresak 1984 – søknader om medlemskap

Legg igjen en kommentar