Brev fra Norges Ingeniørorganisasjon

Fra: Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til et brev fra MTF vedr. faglig samarbeid mellom MTF og NITO.

MTF’s henvendelse ble behandlet i NITO’s hovedstyrets arbeidsutvalg, og NITO vil gjerne delta i et aktivt faglig samarbeid mellom to foreninger.

Et brev fra Norges ingeniørorganisasjon

 

 

Legg igjen en kommentar