Brev til foreninger

MTF, som representerer medisinteknikere ved landets sykehus, vil med denne henvendelse foreslå iverksettelse av et prosjekt:

«Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester»

Formålet med prosjektet er å øke sikkerheten ved sykehusene ved å utarbeide et standardisert vedlikeholdssystem. Prosjektet vil ventelig ha en varighet på 2-3 år, bl.a. avhengig av det internasjonale forskriftsarbeid.

MTF har utarbeidet en foranalyse av et prosjekt «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester», som fremgår av vedlegg.

Les innholdet av Foranalyse i:

Et brev til foreninger

 

 

Legg igjen en kommentar