Foranalyse. Prosjekt

Prosjekt: Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester.

Problemstilling:

Sikkerheten ved bruk av medisinsk teknisk utstyr er for dårlig, Dette har bl.a. årsak i følgende forhold:

  • Tilfeldige rutiner for anskaffelse og installasjon
  • Utilstrekkelig opplæring av personell
  • Mangelfulle rutiner for bruk av utstyr
  • Lite ensartede og utilstrekkelige vedlikeholdsrutiner
  • Rutiner for utskifting/kassasjon av utstyr mangler
  • Ansvarsforholdene er uklare
  • Tilsynsordninger og rapporteringsplikt omfatter ikke alt utstyr

Les om prosjektformål, prosjektorganisasjon, fremdriftsplan, kostnadsforbruk og finansieringsplan i:

Foranalyse

Legg igjen en kommentar