Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester

MTF, som representerer medisinteknikere ved landets sykehus, vil med denne henvendelse foreslå iverksettelse av et prosjekt:

«Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester»

Formålet med prosjektet er å øke sikkerheten ved sykehusene ved å utarbeide et standardisert vedlikeholdssystem.

FORANALYSE

Prosjekt: «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester»

  • Problemstilling
  • Prosjektformål
  • Kostnadsforbruk
  • Finansieringsplan
  • Prosjektorganisasjon
  • Fremdriftsplan

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt i:

Kvalitetssikring av MTT, 1984

 

Legg igjen en kommentar