Styremøte i Oslo, 26.11.1984

Sted: Telox A/S, Lysaker.

Saksliste:

39/84   Årsmøte 1985 (aktuell problematikk, kurs/seminar, tidspunkt).

40/84   NITO’s sykehusutvalg – orientering v/Jan.

41/84   Stiftelse for fagtidsskriftet Medisinsk Teknikk.

42/84   Grunnkurs i røntgenteknikk, strålefysikk og strålevern.

43/84   Oversikt over medlemsmassen v/Roar.

44/84   Rutiner for utsendelse av fagtidsskrift.

45/84   Kartlegging av medisinsk tekniske miljøer i Norge MT-2.84.

46/84   Forprosjekt for vedlikeholdsopplegg/kvalitetssikring.

47/84   Pressemeldinger/informasjoner til massemedia.

48/48   Eventuelt.

Styremøte i Oslo, 26.11.1984

 

Legg igjen en kommentar