Agderposten «Sykehusene må satse på øket sikkerhet», side 2

Medisinsk Teknisk Forening, som representerer det medisinsk-tekniske personalet ved landets sykehus, har tatt initiativet til at det blir utarbeidet et system for kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester. I løpet av 1985 er det planlagt igangsatt et prosjekt under forutsetning av at det kan bli bevilget nødvendige midler til å gjennomføre det, sier Rune Fensli ved Sentralsykehuset i Arendal. Han er styremedlem av Medisinsk Teknisk Forening.

Les resten av innholdet i:

Agderposten 1984

Legg igjen en kommentar