Forslag til organisering av medisinsk tekniske tjenester og lønnsplassering

Innholdsfortegnelse:

 1. Sammendrag.
 2. Medisinsk Teknikk.
 3. Arbeidsoppgaver for medisinsk teknisk personell.
 4. Organisasjonsstruktur av medisinsk tekniske tjenester ved landets sykehus.
 5. Lønnsplasseringer.
 6. Rekruttering av medisinsk teknisk personell.
 7. Frafall.
 8. Kompetansekrav til medisinsk teknisk personell.
 9. Forslag til organisering av medisinsk tekniske tjenester.
 10. Forslag til organisering av medisinsk tekniske tjenester på sykehusene.
 11. Forslag til lønnsmodeller.
 12. Forslag til stillingsplasseringer.

Forslag til organisering av medisinsk tekniske tjenester og lønnsplassering

Legg igjen en kommentar