Faglig samarbeid i spørsmål omkring apparaturproblematikk

Norsk Hjelpepleierforbund ser det positivt at forbundets yrkesgruppe får tilbud om etterutdanning, faglige kurs o.l.

Imidlertid har hjelpepleierne liten befatning med det medisintekniske utstyr i helseinstitusjonene. Der de har befatning med et er Norsk Hjelpepleierforbund interessert at de blir best mulig skolert for riktig bruk av utstyret.

Dersom det legges opp til kursvirksomhet som er av verdi for forbundets yrkesgruppe er Norsk Hjelpepleierforbund interessert i et samarbeid.

Faglig samarbeid i spørsmål omkring apparaturproblematikk

Legg igjen en kommentar