Brev ang. samarbeid mellom MTF og Philips Medisinske Systemer

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Philips Medisinske Systemer

 

En vil takke for en rask reaksjon på MTF’s invitasjon til samarbeid om medisinsk tekniske faglige spørsmål m.v.

Formannen ved styret vil også benytte anledningen til å gi uttrykk for at MTF er meget tilfreds med at Philips Medisinske Systemer vil inngå et nært samarbeid med foreningen selv om det ikke pr. idag er anledning for private firma å inngå medlemskap.

En føler seg sikker på at et samarbeid mellom MTF og Philips Medisinske Systemer vil gi et vesentlig positivt bidrag til det alle bestreber, nemlig å bedre kvaliteten innenfor diagnostikk og terapi, øke sikkerheten for pasient og bruker samt å øke forståelsen for det fagområdet hvor begge er representanter.

Et brev ang. samarbeid mellom MTF og Philips Medisinske Systemer

 

Legg igjen en kommentar