Brev til Det Kongelige Sosialdepartement

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til:  Det Kongelige Sosialdepartement

 

Foreningens styre er meget tilfreds med at sosialministeren i utgangspunktet er positivt innstilt til å møte på foreningens første ordinære generalforsamling høsten 1985.

Foreningen vil med dette invitere sosialministeren til å delta på MTF’s generalforsamling.

MTF har i den siste tiden utarbeidet et forslag til et prosjekt vedrørende «Kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr» (M.T.U.)

Et brev til Det Kongelige Sosialdepartement

 

Legg igjen en kommentar