Brev til faglige foreninger innen helsesektoren

MTF har i en henvendelse av 21.11.84 til bl.a. landets sykehus og offentlige myndigheter, foreslått iverksettelse av et prosjekt: «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester».

En vil sette pris på å motta synspunkter på prosjektets opplegg, prosjektformål, sammensetning av referansegruppe o.l.

MTF ønsker med dette tilslutning til prosjektet, og ber  om anbefaling til igangsettelse av et forprosjekt.

Et brev til faglige foreninger innen helsesektoren

Legg igjen en kommentar